Информация за кореспонденция

Адрес на фирмата по съдебна регистрация:
КАМЕННО СЕЛО ЕООД

ЕИК/ПИК 203815236

ДДС: BG203815236

“KAMENNO SELO”

Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ

област Ловеч, община Троян

с. Бели Осъм п.к. 5662

ул.”Стоян Българенчето” No 458

МОЛ: ТАТЯНА ЦАНОВА

Адрес за кореспонденция: София 1618 ул. Преки път 18 вх.Б ап.8.

 

 

назад